De Ouderbank met Parent Educators

 

 

Vanaf mei 2022 zijn ouders verzameld in de ‘ouderbank’: een database waarbij ouders op een duurzame manier kunnen worden ingezet in verschillende lessen, vakken en opleidingen. De ouderbank bestaat nu uit 30 ouders: de Parent Educators. Ter voorbereiding op hun onderwijsrol volgden zij een reeks van drie trainingen, gericht op hun rol binnen het onderwijs, op feedback geven aan studenten en op het bewaken van de eigen emotionele balans. De kinderen van deze ouders zijn indirect dus ook betrokken bij het onderwijs - het jongste kind is 1 jaar oud, de oudste is 33. De kinderen hebben veelal (zeldzame) syndromen en hebben bijna allen een combinatie van verstandelijke en fysieke beperkingen.

 

Waar worden de Parent Educators ingezet? (cijfers uit april 2024)

De ouders deden mee in verschillende onderwijsvormen, variërend van fysieke oudergesprekken, online werkgroepen, huisbezoeken, en het maken van voorbereidende filmpjes die getoond werden tijdens werkgroepen.

Het afgelopen jaar zijn er vooral ouders ingezet in Amsterdam bij de opleidingen Geneeskunde (VU en UvA) en Pedagogische- en Onderwijswetenschappen (VU), Medische Informatiekunde (UvA), en Gezondheidswetenschappen (VU) in verschillende vakken en jaarlagen.  

 

Pedagogische Wetenschappen VU: 

 • In het vak gespreksvaardigheden in jaar 1 leren studenten hoe ze een gesprek voeren met een ouder. Ouderfeedback speelt bij dit vak een belangrijke rol. Ook worden video's gebruikt waarin ouders vertellen over negatieve ervaringen in communicatie met zorgprofessionals.  
 • In gespreksvaardigheden jaar 2 spelen ouders eenzelfde rol, maar dan in online gesprekken. 
 • Bij het tweedejaarsvak Praktijken van Pedagogische Hulpverlening gaan studenten vier keer op huisbezoek bij gezinnen. De student kiest een bepaald thema om op te focussen, zoals het zorgnetwerk rondom het kind of 'brusjes'  
 • In het vak Gezin, Opvoeding en Hulpverlening zijn twee ouders betrokken bij een hoorcollege over therapeutische alliantie. Deze ouders zijn zelf ook opgeleid als orthopedagoog. 

Bachelor Geneeskunde VU:

 • Als gast in het college over Gezondheidsrecht in jaar 1, gaat een ouder mee met de docent om hun perspectief te geven op de rechten van mensen met een beperking. 
 • Bij het oefenen van de hetero-anamnese binnen het vak 'groei en ontwikkeling' in Bachelor jaar 2.Studenten stelden een uur lang vragen aan de ouder vanaf de geboorte van het kind tot aan nu, en over welke mijlpalen wel of niet behaald zijn

Master Medische Informatiekunde:

In het vak 'Human Centered e-Health' interviewen studenten Parent Educators om uit alle problemen en dilemma's in hun complexe thuissituatue één probleem te kiezen. In het vak doorlopen studenten de fases van Design Thinking om uiteindelijk een oplossing te ontwerpen. Deze ontwerpen worden aan het eind van het vak weer gepresenteerd aan de Parent Educators. 

Bachelor Gezondheidswetenschappen:

In het vak 'Gezondheidsrecht en ethiek binnen de minor Communicatie gaan derdejaarsstudenten in op de communicatie met patiënten. De studenten komen van verschillende opleidingen (geneeskunde, verloskunde of gezondheidswetenschappen). Zij volgden colleges met juridische uitleg over de arts-patiënt relatie. Studenten gingenin gesprek met ouders over hoe informed consent in de praktijk verloopt: over de rol als vertegenwoordiger en hoe je als zorgprofessional toch de cliënt maximaal in zijn/haar rol kan positioneren. 3 Parent Educators gingen elk ging met een groepje studenten (35 studenten in totaal) in gesprek aan de hand van een casus die zij van tevoren in een video hebben opgenomen 

Coassistenten van UvA en VU samen:

Het grootste deel van dit project betreft het Masteronderwijs voor Amsterdamse coassistenten. Elke drie weken gaan masterstudenten geneeskunde, ter voorbereiding op het coschap kindergeneeskunde, in gesprek met ouders. Het doel is om studenten uit te dagen om naar de mens achter de patiënt te kijken en om vragen te stellen die ze normaal niet durven stellen. Zo komen ze meer te weten over het leven en de ervaringen van een zorgintensief gezin (de patiëntreis) en over het vak Arts Verstandelijk Gehandicapten (arts VG). 

 

Evaluaties

Met ouders, docenten en studenten is geëvalueerd wat er waardevol is aan het ouderparticipatieonderwijs en wat de verbeterpunten zijn. Hieronder staan een aantal uitgelichte hoogte- en leerpunten.

Wat studenten leerden

 • 'Het wordt echter en oprechter, ik geef dit concept een dikke 10'
 • Het ouderperspectief: Ervaringen in het leven met een zorgintensief kind en de communicatie met zorgprofessionals
 • Toekomstig beroep: Wat ouders belangrijk vinden in de houding, rol en vragen van zorgprofessionals
 • Vaardigheden: Een open en betrokken oudergesprek voeren door te luisteren, durven door te vragen, emoties te erkennen en verwoorden

Wat docenten zeiden

 • De studenten waren enthousiast, werden in het diepe gegooid, vonden het waardevol
 • De ouder was open, professioneel, stelde studenten op hun gemak en gaf ruimte voor vragen
 • Het gesprek sloot aan bij de leerdoelen van de les, met ruimte om vooraf te oefenen
 • De studenten zijn nog nooit zo goed voorbereid geweest

Wat ouders vinden

Met de ouders wordt na elke les geevalueerd. Ouders zijn enthousiast over dit project. Ze voelen zich gezien en gehoord en vinden het fijn dat ze bijdragen aan betere zorg door middel van dit onderwijs. Sommigen ervaren het 'bijna als therapie'.